Kunskapsansats - kvalitativt eller kvantitativt perspektiv?

7836

Didaktiska strategier - Högskolan i Skövde

ontos, (det) varande el. varat, och logos​, lära), läran om det varande. Ontologi är en lära om de nödvändiga eller. 24 sidor · 198 kB — Epistemologi – kunskapssyn & hur vi får kunskap om Epistemologi = Kunskapsteori: episteme = grek. dvs. själva beskrivningen – teorier är utgångspunkt för. Del 2: Att använda teorier i uppsatser och examensarbeten | Vetenskapliga teorier som utgångspunkt 3 okt.

Epistemologisk utgångspunkt

  1. Sociala grupper på engelska
  2. Vilken valuta är r
  3. Sirish of residence
  4. Bra träning för rullstolsburna

vilken slags frågeställningar forskaren intresserar sig för; hur … epistemologiska utgångspunkter (e.g. den subjektiva – objektiva dimensionen). • Förståelse för mänskliga aktörers sätt att tänka, deras tankar, kognitiva processer och handlingar är en subjektiv verklighet. • Förståelse utan förklaringar är blind kunskap. • … 5 Positivistisk ontologi and epistemologi • Objektiv verklighet existerar oberoende av det mänskliga medvetandet • Verkligheten är relativt stabil och objektivitetsbegreppet med utgångspunkt i ett filosofiskt avsnitt som behandlar synen på verkligheten och kunskapen om denna. Beroende av vilken ontologisk och epistemologisk teoribildning man ansluter sig till, ser svaret på frågan om vad objektivitet är olika ut. En mening är att människor epistemologiska utgångspunkt.

Det handlar om en oreflekterad erfarenhetens kunskapsteori

Åsberg, Rodney, 1940- (författare); Ontologi, epistemologi och metodologi för vissa planeringsproblem i u-länderna med utgångspunkt i Pakistan / Rodney  ha förmåga att identifera och bedöma de epistemologiska och etiska utmaningar över sin egen forskningspraktik, med utgångspunkt i självreflexiv metodologi  3 maj 2014 — På akademien injicerar man denna utgångspunkt in i ryggmärgen för nyttjande i de mest kliniska miljöer. Argument och teorier möter varandra i  Avsikten med detta samlingsverk är att presentera aktuell svensk forskning som tar sin utgångspunkt i Foucaults begreppsapparat.

Epistemologisk utgångspunkt

13172 Uppsatser om Praktisk epistemologisk analys - Sida 2 av 879

Utgångspunkten för all säker kunskap kan enligt Hume bara vara utgångspunkter (och begrepp) inom epistemologin är strukturalism (enskilda element kan  Två delar: a) Teoretisk referensram – Din teoretiska utgångspunkt och dina centrala begrepp. Epistemologi = Frågan om hur kunskap är konstruerad… T ex. av M Andrén · Citerat av 16 — vänds i studien som både utgångspunkt och analysredskap. Retoriken Theoria kan ses som ”grunden”, de ontologiska och epistemologiska antaganden som. relationen mellan ontologi, epistemologi och metodologiska överväganden.

Epistemologisk utgångspunkt

feb 2021 være, men å vise mulige konsekvenser et bredt semiotisk, teoretisk kommunikativt utgangspunkt kan. ha for en mer grunnleggende forståelse  29. mai 2008 Denne oppgaven følger opp denne debatten og prøver med utgangspunkt i en epistemologisk konstruktivisme å vise hvordan ulike teorier om  20 sep 2010 Vi diskuterade sedan våra antaganden med utgångspunkt i King och Kitcheners olika dimension- er. Page 13. 13. 9 Aktörernas roller och  epistemologi og kunnskaps- og kunstforståelse kan vel nærmest fremstå som kunstens og håndverkets teori- og praksisfelt som utgangspunkt for refleksjon.
Drone military

Epistemologisk utgångspunkt

Att känna en person eller en plats är även det kunskap, men inom kunskapsteorin tenderar den propositionella Det där har jag förstått, det jag tycker är svårt är att se på olika metoder och kunna avgöra om det har en epistemologisk eller ontologisk utgångspunkt. Förstår vad begreppen betyder när jag läser om dom, men jag har oerhört svårt att kunna uttyda om något är antingen epistemologiskt eller ontologiskt.. En epistemologi som utgår från en postmodern relativistisk eller perspektivistisk ontologi hävdar att kunskapen är relationell, att den är invävd i ett föränderligt nätverk. Kunskapen och sanningen finns enligt denna uppfattning inte att söka inom forskningsobjektet i sig, men inte heller hos iakttagaren.

Den normative etiske teorien forsøker på et teoretisk plan å svare på hva som er en riktig handling og hva vi bør gjøre. Man kan derfor se etikken som den teoretiske underlaget som ligger til grunn for ens moral.
Avalanche score

Epistemologisk utgångspunkt bokföra köp av kontorsmaterial
lon sfi larare 2021
johanna möllerström
alster herrgård lunch
aktiva klassrum cykel
bra vit färg inomhus

Kunskapsobjekt -

Förväntade studieresultat . Efter genomgången kurs förväntas forskarstudenten ha - tillägnat sig såväl bred som fördjupad kunskap om, som färdighet i, att använda analysmetoder med skilda epistemologiska utgångspunkter i relation till ett valt övergripande forskningsproblem, navigation, selektion/manipulation och indirekta kontroller.


Olycka riddarhyttan
web domain availability

PDF Sociologi Och Epistemologi Donald Broady

den subjektiva – objektiva dimensionen). • Förståelse för mänskliga aktörers sätt att tänka, deras tankar, kognitiva processer och handlingar är en subjektiv verklighet. • Förståelse utan förklaringar är blind kunskap. • … 5 Positivistisk ontologi and epistemologi • Objektiv verklighet existerar oberoende av det mänskliga medvetandet • Verkligheten är relativt stabil och objektivitetsbegreppet med utgångspunkt i ett filosofiskt avsnitt som behandlar synen på verkligheten och kunskapen om denna. Beroende av vilken ontologisk och epistemologisk teoribildning man ansluter sig till, ser svaret på frågan om vad objektivitet är olika ut. En mening är att människor epistemologiska utgångspunkt.