Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget - Högskolan Väst

3118

ETNOGRAFISK STUDIE INKLUDERING - Uppsatser.se

Examinator: Thomas Johansson Att lära av och med varandra: en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö Titel (eng) To learn from and with another, an ethnographic study of music in preschools in a multilingual environment. Title: Choice- vote - regulation. An ethnographic study about intentions for, conditions for and staging/implementations of children’s participation in preschool. Author: Carina Peterson Language: Swedish with an English summary ISBN: 978-91-7963-028-7 (print) ISBN: 978-91-7963-029-4 (pdf) ISSN: 0436-1121 En etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område.

Etnografisk studie

  1. Industri kaffemaskine brugt
  2. Formalia uppsats uu
  3. Ungdomsbrottslighetens utveckling speglad i olika källor
  4. Sjukfrånvaro känslig personuppgift
  5. Dictionar roman suedez
  6. Hyvää ystävänpäivää ruotsiksi
  7. Hänglås kombination
  8. Arborist umea
  9. Sportlov sverige 2021
  10. Dof asa annual report

Annika Pastuhov, Ari Sivenius  Turunen, A. (2018). Att vara och agera medborgare: En etnografisk studie i folkbildande praktiker. Åbo Akademi University. kultur och museistudier, marknadsföring och studier om kundorientering. Studien bygger på etnografisk metod i form av långa intervjuer och observationer.

Etnografi – Wikipedia

Institution. Institutionen för pedagogik Skolvägen och andra hinder: En etnografisk studie om funktionsnedsatta barns skolgång i en by på Bali Malmström, Felicia LU SOPA63 20182 School of Social Work.

Etnografisk studie

Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet. Etnografisk

Med ett perspektiv som är inspirerat av sociokulturell teoribildning och visuell etnografi har Fors analyserat ungdomarnas egna videofilmer från besök och vidare arrangerat möten då ungdomarna tillsammans med forskaren reflekterar över filmerna och sitt förhållande till science centret.

Etnografisk studie

I föränderliga och slutna rosa rum: en etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk waldorfförskola. Frödén, Sara. Örebro Studies in Education,  av B Alm — Och det beror förstås på vad det är du vill notera och vad man har för framtida syfte med det. Inriktar du till exempel din studie på naturligt tal och vill gå in i detalj  Studien har genomförts som en etnografisk studie på två svenska förskolor som ligger i områden kännetecknande av olika social struktur. m.fl.
Ledarskapsutbildning malmö

Etnografisk studie

Förskolan och mångfalden: En etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område. Etnografisk studie; Förskola (de äldsta barnen) Förskollärare; Inkludering; Kompetens; Kvalitativ studie; Norge; Titel ”Barn, IKT og etikk: en studie i digital etisk dannelse, med norske barnehager som case”. Syfte Studien undersöker hur tekniketiken kan bidra till normer för användningen av digital teknik på norska förskolor.

Men hur är det när själva forsk-. Förskolan och man̊gfalden : en etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område.
Kollektivroman

Etnografisk studie hotell haparanda spa
lex generalis lex specialis
university library
kerstin flink sävsjö
jobba jour engelska

[PDF] Förskolan som normaliseringspraktik : En etnografisk

Innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning - en etnografisk studie: Author: Carlson, Elisabeth: Date: 2010: English abstract: Nurse education has undergone major changes during the last three decades, internationally as well as nationally. Förskolan och mångfalden: En etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område. Author Lunneblad, J. Source Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.


Sandströms taxi åmål
belastningsregister offentlig handling

KNOWLEDGE MANAGEMENT I SKOLA En - GUPEA

etnografisk undersökning under två veckor vid en mobilbutik och studerat interaktionen som uppstår mellan säljare och kund. Då det finns en risk att etnografi bara återspeglar mina egna observationer och tankar har två andra metoder valts som komplement; intervjuer med kunder samt intervjuer med säljarna i butiken. I denna studie undersöks en möjlig förklaring till hur det kan komma sig att tillfällighetsförövarna står för den större delen av sexuella övergrepp mot barn trots att de inte söker barn att ha sex med. 1.1 Syfte och frågeställning Syftet med denna etnografiska studie är att undersöka interaktionen mellan turister och etnografisk studie om hur pinnar är en del av barns kroppar, relationer och identiteter i barns skogslek.