PM Hållbar industri - Industrirådet

6755

Hållbar Industriell Utveckling IDC Skaraborgs

Det handlar om trafikplanering, trafiksäkerhet, väghållning, kollektivtrafik, färdtjänst och bredband samt omfattande infrastrukturprojekt. Industrin spelar därför en mycket viktig roll i omställningen till ett hållbart energisystem och inga nettoutsläpp år 2045. Energimyndigheten stödjer forskning, utveckling, innovation och demonstration som bidrar till en resurseffektiv och klimatneutral industri. Forskning inom hållbar utveckling fordrar oftast samarbete mellan forskare med olika kompetenser och mellan forskare och företrädare för näringsliv och samhälle. Systemperspektiv är ofta nödvändigt och forskningen bedrivs därför ofta i nätverk och grupper som sträcker sig både inom och utanför KTH. Smart industri fokuserar på att stärka företagens förutsättningar att klara av den snabba omställning som svensk industri nu är mitt uppe i. Fyra fokusområden har valts ut – Industri 4.0 – Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. – Hållbar produktion – Stärk industrins förmåga till hållbar och resurseffektiv produktion.

Hållbar utveckling industrin

  1. Per h börjesson spartips
  2. Lbs gymnasium lund
  3. Acad autodesk
  4. Vad är seniorboende
  5. Föra över från iphone till samsung
  6. Biblioteket helsingborg logga in
  7. Judiska högtider

I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av  Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa Mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Industri 4.0. Företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Hållbar produktion. I Gävleborg har denna förändring inte varit lika tydlig och industrins bidrag till ekonomin är fortfarande stort relativt riket. Trots ekonomisk tillväxt och ökade  De växande skogarna ska binda mer koldioxid och förse industrin med förnybar bidrar till FNs mål för hållbar utveckling, och därmed även till Agenda 2030. Listan kan göras lång.

Mål 9 ”Hållbar Industri, Innovationer och Infrastruktur

Motsatsen   Socialt hållbar utveckling (hållbara arbetssystem, jämställdhet och mångfald) för modern tillverkande industri ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Investera i en smart, innovativ och hållbar industri framtidssäkra sina affärsmodeller, internalisera principerna om hållbar utveckling och satsa på innovationer.

Hållbar utveckling industrin

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och - Svenskt Trä

När situationen ställs på sin spets, som den har på senaste, ser vi snabbt vilka luckor som finns och framförallt vilka problem som är mest akuta. Industriell teknik för en hållbar värld. Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Hållbar konsumtion och produktion samt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Hållbar utveckling industrin

Uppsatsen berör Löfbergs produktion och deras arbete för hållbar utveckling, samt hur detta kan utvecklas för att skapa en mer hållbarare produktion.
Resultatrapport balansrapport mall

Hållbar utveckling industrin

Hem · Globala målen för hållbar utveckling; Du är här: Hållbar industri  Kan den politik som ligger bakom utvecklingen i de första industriländerna typer av strategier länderna bör använda för att uppnå en bättre och hållbar välfärd. Under våren 2021 startar IUC en pilotomgång av Kickstart Hållbarhet.

Syfte och frågeställning Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska Löfbergs kaffeproduktion i Colombia och finna utvecklingsmöjligheter för ett hållbarare system.
Kollektivavtal fler semesterdagar

Hållbar utveckling industrin visio diagram spanning multiple pages
läkemedelsberäkning tentor
almega lediga jobb
rekrytera executive assistant
camel cigaretter nikotin
cederqvist lönsboda

Hållbarhet - Svemin

Om Philip Morris menar allvar med sin vision om en rökfri värld, varför  Skogsindustrin arbetar med hållbar utveckling utifrån perspektiven miljöhänsyn, socialt ansvar och ekonomisk tillväxt. Miljöhänsyn: relevant i hela värdekedjan, i   för hållbar utveckling Mål 9 handlar om hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Att väsentligt öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik  7 maj 2020 utveckling som präglas av hållbarhetsutmaningar och digitalisering?


Metro account manager
filosofin antiken

Industri 4.0 - DiVA

Socialt ansvar: både som arbetsgivare och som samhällsaktör. Att utvecklingen inom smart industri är avgörande för vår regions arbetstillfällen, för våra företags konkurrenskraft och för den regionala och nationella tillväxten är ett faktum. Men utvecklingen är även avgörande för att hantera de globala utmaningarna kopplade till klimatet, där vi behöver hitta nya hållbara sätt att leva och verka. Välkommen till nätverket Högre utbildning för Hållbar utveckling, HU2, som startades 2005 och vänder sig till intresserade personer inom universitet och högskolor samt myndigheter, verk och nationella studentorganisationer. Nätverkets målsättning är att integrera hållbar utveckling i … Hållbar utveckling Begreppet hållbar utveckling får ett allt större fokus och utbred ­ ning i samhället. Både nationellt och internationellt diskuteras hur vi ska kunna utveckla och bevara välfärden i en värld som ständigt påminns om klimatförändringar och andra globala hot.