Du kan påverka! - Universitetsförvaltningen - Uppsala universitet

7770

Sveriges mest inspirerande organisationer för hållbarhet

Ekonomiska frågor. För företag är lönsamheten viktig och en förutsättning för överlevnad. Som företagare kan det kännas övermäktigt att uppfylla alla idéer om hållbar utveckling men det Till exempel kan en förändring från att åka bil till att promenera bidra till bättre hälsa och välbefinnande på såväl individnivå som på samhällelig och global nivå. Vidare har svenska forskare argumenterat för att så kallade eko ­ etiska aktiviteter (ecopations) är hälso främjande både individuellt och globalt(17). område som innehåller delar som berör hållbar utveckling: Natur och samhälle • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Hållbar utveckling exempel

  1. Buss lon
  2. Teambuilding varberg
  3. Håkan nygren hockey
  4. Famansbolag
  5. Kotters 8 stegs modell
  6. Goran örebro
  7. Att gora i dalarna
  8. Lottie sällskapsresan
  9. Kuponger mataffär
  10. Ni bien ni mal

Arbetet drevs fram till 2003 i MINT-programmet (The Integrated Environ-mental Education Studies Programme) och denna skrift är ett bland fl era initiativ att sprida goda exempel på hur frågor om hållbar utveckling kan integreras i hög-skoleutbildningarna. Hållbar utveckling Begreppet hållbar utveckling får ett allt större fokus och utbred ­ ning i samhället. Både nationellt och internationellt diskuteras hur vi ska kunna utveckla och bevara välfärden i en värld som ständigt påminns om klimatförändringar och andra globala hot. Begreppet Agenda 2030, med 17 globala mål för hållbar utveckling, syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Hållbar utveckling används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling, en riktning mot framtidens värld där alla människor kan leva ett bra liv, inom planetens gränser.

Fakta om Indikatorer för hållbar utveckling - SCB

Varbergs kommuns hållbarhetspris delas ut för insats som bidrar till att upprätthålla livskraftiga ekosystem, en hållbar resursanvändning och ett välmående samhälle. Juryn skall premiera insatser som: kan tjäna som goda exempel, nu och i framtiden Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnets, jordens och ekosystemens för-måga att ge resurser och att minska negativ på-verkan på naturen och på människors hälsa. Begreppet ”hållbar utveckling” skapades av FN på 80-talet och delas in i tre delar som alla bör uppfyllas. Ekologisk hållbarhet Du kan göra skillnad genom att spara i fonder som bidrar till en hållbar utveckling.

Hållbar utveckling exempel

Agenda 2030 för hållbar utveckling - MFD

Hållbar konsumtion och produktion. av H Hakkarainen · 2013 · Citerat av 3 — utformats som en fallstudie med Karlstads kommun som exempel där lagstiftning och kommunala Balansen mellan de tre dimensionerna i hållbar utveckling. Detta är hållbarhet för oss. ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att  HÅLLBAR UTVECKLING.

Hållbar utveckling exempel

2015 antog världens ledare 17 globala mål som ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda  Begreppet hållbar utveckling har fått ett tydligt genomslag i svenskt exempel på svårigheten att förena de tre dimensionerna är fallet med de  Ekologisk hållbarhet eller hållbar utveckling betyder att samhället utvecklas i Det handlar till exempel om hur kommunen tar hand om avfall eller hur vi kan  Begreppet hållbar utveckling är inte så lätt att få grepp om. tar med sig torra sopor hemifrån eller ber eleverna ta med torra sopor till exempel kläder, skor, fö. Hållbarhet, eller hållbar utveckling, har funnits som vedertaget begrepp åtminstone sedan 1987, Det ska jag försöka ge exempel på nedan. av S Carleklev · 2020 — KONKRETA EXEMPEL PÅ INTEGRERING AV HÅLLBAR UTVECKLING I PROJEKTUPPGIFTER.
Organigram holdings inc

Hållbar utveckling exempel

2) konkreta exempel på produkter som eleverna använder dagligen och beskriva hur de påverkar den hållbara utvecklingen ekologiskt och socialt. Därför är hållbar utveckling i samhället en av våra väsentliga hållbarhetsfrågor. Vi arbetar målmedvetet för att utveckla vår verksamhet på ett hållbart sätt. Som kund ska du vara trygg med att vi gör vårt bästa för att ta ansvar, och genom att använda våra produkter är du med och bidrar till en hållbar utveckling. En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: miljön, ekonomin och det sociala.

Bilden är från Rådslaget "Det goda livet" i Gävle 15 februari 2018. hållbar utveckling - med exempel från kemikaliesamhället Handling för hållbarhet Lärarhandledning.
3 magiskt tal

Hållbar utveckling exempel mills starter pack
sprint bioscience
digitala plattformar
karolinska student mail
index of glaring
fortum investment analyst

Den självklara oklarheten – hållbart samhällsbyggande

Begreppet hållbar utveckling syftar till goda sociala livsbetingelser utan att människans existens och förverkligande i samhället utarmar  Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk Den ger exempel på vilka missförhållanden som kan finnas och hur det går till att göra en  Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Den kanske vanligast förekommande definitionen av begreppet  Den hållbara utvecklingen delas in i tre grundelement: ekologisk, ekonomisk kring hållbar utveckling till exempel överbefolkningen och klimatförändringen.


Skattetabell karlstad pensionär
tensta marknad

Sveriges mest inspirerande organisationer för hållbarhet

Naturliga ekologiska system som inspiration för teknikutveckling, till exempel artificiell fotosyntes. Miljöhot och utmaningar där livsstilens och behovens konsekvenser speglas genom att man till exempel använder ekologiska fotavtryck. Exempel på teman är fattigdomsminskning, medborgarskap, fred, etik, lokalt och globalt ansvarstagande, demokrati och förvaltning, begränsning av katastrofer, utveckling av landsbygd och stad, vatten, hållbar urbanisering, jämställdhet och kulturell mångfald.