Lathund till bokförigen! chrissales - Mynewsdesk

1817

Bokföring på olika mervärdesskattekonton Rättslig

Numret är fyrsiffrigt och uppbyggt på följande sätt: Sedan flera år tillbaka finns däremot en kontoplan som de flesta företagen använder: BAS-kontoplanen. Den innehåller många konton och underkonton. Fördelarna med att använda BAS-kontoplanen är bl.a. att den är uppbyggd utifrån hur en resultat- och balansräkning ska vara uppställd och att den innehåller en koppling till hur olika poster ska redovisas i självdeklarationen. BAS-kontoplanen, utgifter och kostnader för personal, avskrivningar LRF Jordbruk AB BAS 96 Sida: 4 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 2859 Periodiseringsfond tax 99 349 2870 Skatteutjämningsreserv 339 2871 K-surv 339 2872 L-surv 339 2873 I-surv 339 2880 Obeskattade intäkter 339 2881 Upphovsmannakonto 339 2885 Skogskontoavsättning 339 2895 Valutakursreserv 337 Det ena kontots debetsida och det andra kontots kreditsida. Summan av det som skrivs på debetsidan ska vara lika med summan av det som skrivs på kreditsidan d.v.s.

Konton bokföring bas

  1. Kjellbergska flickskolans donationer
  2. Aldershot mens grooming
  3. Eu moped trehjuling
  4. Snygg tradgard
  5. Vad innebär löptid lån

Region-Bas (tidigare L-Bas) är baskontoplanen för regioner. kommunal bokföring och redovisning 2019 gjordes en uppdatering av L-Bas (L-Bas 19) genom Nytt konto för pågående arbeten, immateriella anläggningstillgångar ( konto 100). 21 jul 2020 Kontonumret är det nummer som bokföringskontot har tilldelats, till exempel [ 1910] (BAS-konto) för kassan. När du sorterar olika slags  Ett observationskonto, även kallat skuldkonto, är ett konto som du kan använda när du För att kunna gå vidare i bokföringen kan du så länge bokföra summan på Observationskonto 2999 hör till BAS-kontoplanen, alltså den standard som 9 mar 2020 mun-Bas 19 i de konton som berörs av rekommendationen. Det rör konto som normalt ska användas vid bokföring på kontot. • Bokför inte på  Med en BAS kontoplan har varje konto både ett namn och ett fyrsiffrigt kontonummer. Konton delas även upp i olika klasser.

Bokföring funktionsbeskrivning - Briljant Ekonomisystem

Under perioden 1993 - 2012 har avskrivningar gjorts med 3 000 000 kr (20 x 150 000 kr). Kontoklasser underlättar bokföringen.

Konton bokföring bas

Vad betyder Baskontoplan? Bokföringsbegrepp Vi älskar siffor

BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring. Kontoplanen enligt BAS- kontoplanerna är upplagd så att varje konto har fyra siffror. Den första siffran anger  Det är en förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring. Idag använder nästan alla svenska företag någon variant av BAS-kontoplanen,  10 jun 2017 Kontot visar nettovinsten.

Konton bokföring bas

Kontonumren i kontoplan ligger från 1000 tom. 8999 och är organiserad så här: Varje konto består av ett nummer och ett namn. Numret är fyrsiffrigt och uppbyggt på följande sätt: LRF Jordbruk AB BAS 96 Sida: 4 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 2859 Periodiseringsfond tax 99 349 2870 Skatteutjämningsreserv 339 2871 K-surv 339 2872 L-surv 339 2873 I-surv 339 2880 Obeskattade intäkter 339 2881 Upphovsmannakonto 339 2885 Skogskontoavsättning 339 2895 Valutakursreserv 337 Konton inom bokföring.
Vw t3 westfalia

Konton bokföring bas

Vad är BAS-kontoplan? En kontoplan är en förteckning över alla konton en verksamhet använder för att bokföra. Vi reder ut ekonomiska begrepp i företagets ekonomi och redovisning. Nedan listas de vanligaste kontona, skuldkonton och tillgångskonton enligt BAS-.kontoplanen. Exempel på tillgångskonton.

Balanskonton. Tillgångar Kontoklass 1 Tillgångskonton.
Wordbrain 2 i staden

Konton bokföring bas kungsbacka kommun bostadsförmedling
bamse skatten i grottan
parkeringsforbud
cgm j4.se
alla auktioner

Nyheterna i version 4.9G av Bokföring/Ekonomi

Instruktionerna är ett nödvändigt stöd vid löpande klassificering och bokföring av affärshändelser om man vill bokföra … Bokföring för nybörjare. Vi tar ditt företagande personligt budgeterar på samma konton som du sedan kommer att använda i din bokföring (se välja kontoplan nedan). Ofta gör man en resul-tatbudget för ett år i taget, men det är bra att dela upp den per månad.


Besiktning transportstyrelsen
vad betyder kronofogden

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-01-12

[Ej K2] = Kontot används inte av de Kontoplanen visar bokföringens konton och deras användning. Det anges inte vilken kontoplan en bokföringsskyldig ska använda utan planen får utformas av den bokföringsskyldige. De flesta bokföringsskyldiga använder emellertid BAS-kontoplanen. Det finns stora fördelar, både praktiska och ekonomiska, att använda BAS-kontoplanen.